תנאי השימוש באתר סימניה

תנאי השימוש באתר סימניה

תנאי השימוש באתר סימניה


חברת סימניה בע"מ מפעילת האתר מקדם בברכה את המשתמשים בשרותיה.

אתר simania.co.il הינו אתר בנושא ספרים.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

התכנים המפורסמים באתר מגיעים ממקורות רבים ומגוונים.
במידה ונפגעת מתוכן כלשהוא שפורסם באתר אנא פנה אלינו דרך טופס הצור קשר.

בעת פרסום תכנים באתר עלייך להיות מודע כי האחריות על הפרסום נופלת עלייך.
פרסום התכנים עשוי לחשוף אותך לתביעות דיבה, נזיקין והפרת זכויות, לכן הפעל שיקול דעת בעת פרסום תכנים.
הנהלת האתר שומרת מידע על גולשיה שימסר לרשויות החוק במידה וידרש.

באתר גולשים אנשים רבים, כל אחד מרקע שונה - ביניהם ילדים וציבור שומר מצוות. אנא המנע מפרסום תכנים פוגעים או שנויים במחלוקת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל הודעה המופיעה באתר, ואף לחסום לצמיתות את שימושו של משתמש מסויים בשרותים האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת פרסום תוכן באתר הנך מאשר שהנך הבעלים של כל זכויות הקניין של תכנים אלו וכי אתה מורשה לתת לחברת סימניה הרשאה לעשות בהם כל שימוש כאמור להלן. כמו כן ידוע לך כי:
בעת פרסום תכנים באתר סימניה אתה מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש, לרבות אך לא רק להציג לשכפל להעתיק להפיץ לשווק ולהשתמש
בתכנים לפי שיקול דעתה בכל השרותים שהיא מספקת לרבות העברת התכנים לידי צדדים שלישיים.
כן ידוע לך ואתה מסכים לכך כי לסימניה חופש מוחלט ובלתי מוגבל לשנות את התכנים ו/או לערכם.

אינך זכאי ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תמורה שהיא בכסף או בטובת הנאה אחרת עבור מסירת התכנים לסימניה. כמו כן סימניה איננה מתחייבת לפרסם את התכנים שימסרו לידה.

בסימניה מופיע מידע על ספרים. זכויות היוצרים על הספרים שייכות להוצאות / לסופרים בהתאם למקרה.
המידע המופיע באתר סימניה, ביקורות, דירוגים, הודעות פורומים וכו' - מוגן בזכויות יוצרים ואין אישור לעשות בו כל שימוש ללא אישור בכתב מחברת סימניה בע"מ.
בכל תשלום שהוא,יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.
לשימת לבך, סימניה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

מסחר אלקטרוני בסימניה

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע" באתר .
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
המחירים באתר הספרים כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.
אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמודהמכירה של המוצר. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף (בהתאם לזמינות המוצר) או נחזיר במלואם כספיו של הרוכש.
סימניה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם .
סימניה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
סימניה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות באג 2000 שיחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית סימניה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
מידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית סימניה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. סימניה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית הדין הרבני בחיפה.

לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של סימניה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת support@simania.co.il©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ